аялал жуулчлал

Wednesday, December 9, 2009

Ажлын байранд хийх дасгал

Сэтгэхүйн мэдрэлийн системийн хүчдэл ихээхэн шаардсан хөдөлгөөн багатай гол төлөв оюуны хөдөлмөр эрхэлсэн ажилтай хүмүүст зориулсан дасгал. Мэргэжлийн 4 бүлэгт төв мэдрэлийн системийн үйл ажиллагаа ихээхэн шаардсан хөдөлгөөн багатай гол төлөв оюуны хөдөлмөр эрхэлсэн / инженерүүд, хянагч, нийлэгч тооцооны ажилтанууд/ хүмүүс хамрагдана. Эдгээр ажил мэргэжлийн хүмүүс өндрө далайцтай төрөл бүрийн дасгал хийх бөгөөд тэдгээрт хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байсан доод үе мөчний болон амьсгалын дасгал голлож орсон байвал тохиромжтой.

Энэ мэргэжлийн хүмүүс дараах дарааллаар зогсоо байдалд биеийн тамирын завсарлагыг гүйцэтгэнэ.

1. Сунгалтын дасгал
2.
Гар, хөл их биеийн дасгал
3.
Гар хөл их биеийн булчингийн өндөр ачаалалтай дасгал
4.
алхалт, гүйлт, үсрэлт, хагас суух зэрэг дасгал
5.
хөл, гарын хөдөлгөөн хосолсон дасгал
6.
Гарын булчинг суллах дасгал
7.
Хөдөлгөөний нарийн үйлдэл анхаарлын дасгал байна.

Бэлтгэх байдал: Үндсэн зогсолт

 1. Өлмий дээр босч, гараа өргөн амьсгалаа авна
 2. Гараа толгойн ард авч тохойгоо урагш болгон амьсгалаа гаргана
 3. Гараа мөрөндөө авч тохойгоо хойш болгож амьсгал авна
 4. гараа буулган амьсгалаа гаргана. 4-6 удаа тайван хийнэ.

Бэлтгэх байдал: Үндсэн зогсолт

 1. Баруун хөлөө хажуу тийш өлмийгөөр тавьж гараа мөрөндөө авна
 2. Гар өргөн баруун тийш хазайна
 3. Эгцрэн гараа мөрөндөө авна
 4. Бэлтгэх байдалд орно
 5. 8 эсрэг талруу давтана. 6-8 удаа дунд зэргийн хэмнэлтэй хийж гүйцэтгэнэ.


Бэлтгэх байдал: Үндсэн зогсолт

 1. зүүн хөлөөс алхан зүүн хөл дээр хагас сууж гараа алдлан амьсгалаа гаргана.
 2. Гараа ташаандаа авч зүүн тийш цээжээ эргүүлж амьсгалаа авна
 3. Эгцрэн гараа алдлаж амьсгалаа гаргана
 4. Үсрэнгүүт зүүн хөлөө нийлүүлэн амьсгалаа авна
 5. 8 эсрэг талруу давтан хийнэ 6 удаа дунд зэргийн хэмнэлтэй хийнэ

Бэлтгэх байдал: Үндсэн зогсолт

 1. Гараа алдан бөхийж амьсгал гаргана.
 2. Эгцрэн гараа буулган амьсгал авна
 3. Гараа нуруундаа авч бөхийн амьсгал гаргана.
 4. Гараа буулган, эгцэрч амьсгал гаргана.
 5. 6-8 удаа дунд зэргийн хэмнэлтэйгээр давтана.а

Бэлтгэх байдал: Гараа урагш өргөн алгаа нийлүүлэн хуруунуудаа зөрүүлэн атгаж хөл салган зогсоно.

 1. Баруун тийш цээжээ эргүүлэн амьсгал гаргана.
 2. Зүүн тийш цээжээ эргүүлэн амьсгалаа гаргана.
 3. Гараа алдлан толгойн ард авангуут гэдийж амьсгалаа гаргана.
 4. Бэлдэх байдалд орж амьсгалаа авна
 5. 4-6 удаа давтана.

Бэлтгэх байдал: Хөлөө бага зэрэг салган зогсоно

 1. Гараа урагш өргөн өлмий дээр босон амьсгалаа авна
 2. 3 гараа буулган хойш савж амьсгалаа гаргана.
 3. Гараа буулган бэлдэх байдалд орж амьсгалаа гаргана. 6-8 удаа давтана.

Бэлтгэх байдал: Гараа өргөн алгаа дотогш харуулан зогсоно.

 1. Баруун гараа ташаандаа авч зүүн гараа цээжний өмнө авна
 2. Баруун гараа цээжний өмнө авч зүүн гараа ташаандаа тулна
 3. гараа мөрөндөө авна
 4. Бэлдэх байдалд орно

Амьсгалаа тайван чөлөөтэй авч гаргана. Дасгалыг удаан хэмнэлээр аажмаар хурдан хийж дунд зэргийн хэмнэлээр дуусгана. 6-8 удаа давтана.

Бэлтгэх байдал: Хөл нийлүүлэн гараа ардаа зөрүүлэн зогсоно.

 1. Алгаа урагш харуулан гар өргөж, амьсгалаа авна
 2. Бугуйн үеэр сарвууг суллана.
 3. Тохойн үеэр нугалан цээжний өмнө гараа суллана. Амьсгалаа гаргана.
 4. гараа буулган суллана.
 5. Алгаа урагш харуулан гар өргөж, амьсгалаа авна
 6. Бугуйн үеэр сарвууг суллана.
 1. Тохойн үеэр нугалан цээжний өмнө гараа суллана. Амьсгалаа гаргана.
 2. Гараа буулган сууллана.
 3. 6 гараа алдлан алгаа дээш харуулан барина.
 4. Гараа өргөж амьсгалаа гарганаа
 5. Бэлдэх байдалд орж амьсгалаа гаргана.

Бэлтгэх байдал: Гараа цээжний өмнө барьж хөл салган зогсоно.

 1. Гарын алгыг дотогш харуулан өргөж зүүн тийш цээжээ эргүүлэн амьсгалаа гаргана.
 2. Бэлдэх байдал орж амьсгалаа гаргана.
 3. Гараа алдлан гэдийж амьсгалаа авна
 4. Бэлдэх байдалд орж амьсгалаа гаргана.
 5. 8 баруун тал руу давтан хийнэ. 8 удаа давтана.

Бэлтгэх байдал: Үндсэн зогсолт

 1. Гараа алдлан зүүн хөлөөс алхан хагас сууж амьсгалаа гаргана.
 2. Үсрэн зүүн хөлөө нийлүүлж гараа буулган амьсгалаа авна
 3. Өлмий дээр сууж гараа өргөнө. Амьсгалаа гаргана.
 4. Бэлдэх байдалд орж амьсгалаа авна
 5. 8 баруун тал руу давтан хийнэ. 4-6 удаа давтана.

Бэлтгэх байдал: Хөл салгаж зогсоно.

 1. Гараа толгойн ард авч гэдийн амьсгалаа авна
 2. 3 Бөхийж гараа хөлийн өлмийд хүргэн амьсгалаа гаргана.
 3. Бэлдэх байдалд орж амьсгалаа авна

Бэлтгэх байдал: Үндсэн зогсолт

 1. Гараа мөрөндөө авч зүүн хөлөө хажуу тийш өлмийгөөр тавина
 2. гараа алдлан зүүн тийш эргэж гэдийн амьсгал авна
 3. Гараа мөрөндөө авч амьсгалаа гаргана.
 4. Бэлдэх байдалд орно
 5. 8 эсрэг тал руу давтан хийнэ 6-8 удаа давтана.

Бэлтгэх байдал: Үндсэн зогсолт

 1. Гараа хойш нь савангуут зүүн хөлөө урагш саван амьсгалаа авна
 2. гараа урагш нь савангуут зүүн хөлөө хойш саван амьсгалаа гаргана.
 3. Бэлдэх байдалд орж амьсгалаа гаргана.
 4. 8 баруун хөл дээр давтан хийнэ. 8 удаа давтана.

Бэлтгэх байдал: Үндсэн зогсолт

 1. Гараа мөрөндөө авч баруун хөлөө хажуу тийш өлмийгөөр тавина.
 2. Баруун хөлөө нийлүүлэнгүүт баруун гараа өргөж зүүн гараа хажуу тийш нь барина
 3. Гараа мөрөндөө авч зүүн хөлөө хажуу тийш өлмийгөөр тавина
 4. бэлдэх байдалд орно

Амьсгалаа чөлөөтэй авч гаргана. Удаанаас аажмаар хийж дунд зэргийн хэмнэлээр дуусгана. 6-8 удаа давтана.

No comments:

Post a Comment